Milion korun na obnovu zeleně pro jižní Moravu

Nadace Tipsport podpoří prostřednictvím speciálního grantu ve výši jednoho milionu korun výsadbu stromů a obnovu zeleně v oblastech postižených přírodní katastrofou na konci června letošního roku. Grantová výzva s názvem Obnova zeleně na jižní Moravě je určena obcím, neziskovým subjektům vykonávajícím veřejně prospěšnou činnost v oblasti ochrany životního prostředí či příspěvkovým organizacím, které působí především na území a v blízkém okolí tornádem zasažených obcí.

O čerpání finančních prostředků lze přitom zažádat až do 30. listopadu 2021. „Chtěli bychom tímto grantovým programem podpořit všechny projekty na péči o poškozené stromy i výsadby tam, kde stromy po ničivém tornádu úplně chybí. Grantové žádosti vyhodnocujeme průběžně, s čerpáním finančních prostředků mohou obce a neziskové organizace počítat do dvou týdnů od schválení grantové přihlášky,“ doplňuje podmínky pro čerpání grantu ředitelka Nadace Tipsport Lucia Štefánková.

Finanční prostředky z grantové výzvy Obnova zeleně na jižní Moravě mohou být použity zejména na zakoupení sazenic stromů a keřů, podporu péče o stávající zeleň a bezpečnost dřevin, nákup materiálu ke stabilizaci sazenic, obnovu poškozených vegetačních prvků v živelnou pohromou postižených oblastech, ošetření stromů i keřů včetně odklizení dřevní hmoty či odborné posudky a přístrojové testy na stromech v postižené lokalitě.

www.nadacetipsport.cz