FYZIOporadna: úspěšná léčba zmrzlého ramene se bez rázové vlny neobejde

Typickým projevem prochladnutí svalů je syndrom zmrzlého ramene. Člověka přepadne znenadání, ovšem s o to větší intenzitou bolesti. Konvenční léčba dosud znamenala měsíce až rok procedur s nejistými výsledky. Průlom přinesla manuální fyzioterapie v kombinaci s rázovou vlnou. Úlevu cítí pacienti už pro první aplikaci.

Průvodním jevem syndromu zmrzlého ramene jsou silné ostré bolesti ramenního kloubu a paže spolu s výrazně omezenou hybností. Potíže nejčastěji postihují produktivní lidi ve věku 40 až 50 let, ale nejsou výjimkou ani u třicátníků. Pohyb rukou (ať už aktivní, nebo pasivní) je kvůli intenzitě bolesti u této diagnózy téměř nemožný, problémy má pacient s upažením, rotací na kteroukoliv stranu, ohybem či narovnáním paže. Bolest neustává ani v klidovém stavu a budí pacienta ze spaní. „V chladných dnech ošetříme odhadem 10 procent pacientů s bolestivými rameny, syndrom zmrzlého ramene bývá pro toto období typický. Pokud člověk dorazí okamžitě po úrazu či prochladnutí svalů, kdy je bolest akutní, k uzdravení obvykle stačí jedna až dvě terapie s aplikací fokusované rázové vlny. Jedná-li se o dlouhodobé funkční poruchy měkkých tkání či krční páteře, bude k nápravě potřeba šest až osm návštěv. Přesto se domnívám, že s velkou nadějí na úplné vyléčení,“ uvedla hlavní fyzioterapeutka FYZIOkliniky Iva Bílková.

Zmrzlé rameno je onemocnění ramenního kloubu, které může vzniknout působením dlouhodobého zánětu a svraštěním kloubního pouzdra. Stojí za ním převážně funkční poruchy krční páteře, poruchy funkce svalstva rotátorové manžetysvaly od lopatky k pažní kosti, které zajišťují rotaci paže), úrazy ramene či jeho přetížení nebo prochladnutí. Syndrom zahrnuje postižení jedné nebo více měkkých struktur ramenního kloubu – svaly, šlachy, burzy, vazy, kloubní pouzdra a další. „Hybnost v ramenním kloubu je natolik bolestivá, že pacienti ‚nosí‘ paži přitisknutou k hrudníku a břichu. Konzervativní léčba zmrzlého ramene spočívá v naprostém znehybnění ortézou a podávání antirevmatik a analgetik. Rehabilitace se orientuje na aplikaci laseru, magnetoterapie a ultrazvuku, které mají ve srovnání s rázovou vlnou jen minimální výsledky. Cvičení pro navrácení 100procentní hybnosti v ramenním kloubu je pro pacienta bolestivé, a nevidí-li pokroky, ztrácí motivaci. Takto vedená terapie může trvat několik měsíců až rok a v případě neúspěšné léčby vyústit až k operativnímu řešení,“ popsala fyzioterapeutka.

Naopak včasná aplikace fokusované rázové vlny a vhodně zvolená manuální terapie může onemocnění zcela zastavit. „Současní fyzioterapeuti mohou s pomocí dobrého vybavení provést ultrazvukové vyšetření ramenního kloubu, odhalit fraktury kostí nebo poruchy šlach a vazů. Díky důkladnému kineziologickému rozboru mohou zjistit příčiny onemocnění na základě funkčních změn v těle, například v krční páteři, a ihned fyzioterapeutickými technikami začít s nápravou. V případě diagnostikovaného zmrzlého ramene je kombinace manuální fyzioterapie s moderní terapií rázovou vlnou maximálně účinná. Z letitých zkušeností jsem přesvědčena, že bez terapie rázovou vlnou se rychlá a úspěšná léčba syndromu zmrzlého ramene v dnešní době už neobejde,“ dodala Iva Bílková.

Cvik: UVOLNĚNÍ KLOUBNÍHO POUZDRA PŘI ZMRZLÉM RAMENI

Cvik uvolní kloubní pouzdro, zmírní bolest a umožní pohyb. Lehněte si na břicho na vyvýšenou podložku (stůl, postel). Svěste horní končetinu dolů k zemi, rameno je přímo u okraje podložky. Ta musí být tak vysoko, aby ruka visela volně a nedotýkala se země. Na zem si připravte půlkilové závaží (láhev s vodou). Uvolněte rameno, nechte paži klesnout co nejvíce k zem. Zvedněte zátěž vzhůru, jako byste chtěli zatlačit rameno do jamky ramenního kloubu. Zhluboka se nadýchněte. S výdechem celou ruku povolte, vyvěste směrem k zemi a nechte relaxovat. Volně visící ruku nechte pohybovat malými kmity směrem dopředu a dozadu jako kyvadlo. Celý cvik 3x zopakujte.

">(video)