Multibanking

Systém souběžného zpracování finančních dat elektronickou cestou více bankami. Ve světových podmínkách se rychle  rozvíjejí prostředí mezinárodních finančních vztahů. Velký význam mají mezinárodní bankovní instituce zaměřené na aktivní vytváření podmínek pro úspěšný rozvoj.