Národní rozvojový plán - NRP

Je  stanovený  pro  léta 2007-2013 a  představuje  základní  strategický  dokument pro  budoucí  období realizace  programů fondů EU v  regionech ČR vč. návrhu  struktury a zaměření jednotlivých  programů pomoci v  národní (celorepublikové) úrovni. NRP  má připravit  ČR  na přijetí  zhruba částky sto  miliard  ročně v uvedeném  období,  aby  byla   jejich  absorpce  efektivní.