Národní bohatství

Jde o ukazatel, který je komplexně pojatý, jež zahrnuje také hodnotu disponibilních přírodních zdrojů, sociální kapitál a lidské zdroje (lidský činitel).