Backup

Zhotovení kopie programu nebo dat, která  jsou  pořizovaná za účelem archivním nebo bezpečnostním.