Národní strategický referenční rámec - NSRR

Je  nedílnou  součástí přípravy ČR  na  čerpání  finančních  prostředků,  které  jsou  určeny  pro  realizaci politiky hospodářské a  sociální soudržnosti v  období 2007-2013.  Vymezuje prioritní  oblasti, které  budou  v  ČR financovány  z  fondů EU prostřednictvím  operačních  programů.  Ve  vymezeném  období  se může  jednat  cca  o 770 miliard.