Nasciturus

Ještě nenarozené dítě (v těle matky), kterému je přiznána způsobilost k právům a povinnostem, avšak za předpokladu, že se narodí živé.