Neinvestiční projekt

Je  zaměřen na  měkké  aktivity: vzdělávání, rekvalifikace, poskytování  sociálních  služeb, organizace volnočasových  aktivit, podpora cestovního  ruchu a technické  pomoci.