Nepřímá diskriminace na pracovišti

Jednání nebo opomenutí, kdy ( izdánlivě) neutrální rozhodnutí, rozlišování nebo postup zaměstnavatele znevýhodňuje či naopak zvýhodňuje zaměstnance vůči jinému zaměstnanci na základě rozlišování podle vymezených diskriminačních důvodů.