Česká olympijská nadace podporuje chuť sportovat!

Česká olympijská nadace podporuje jednotlivé sportovce od 6 do 18 let. Nezáleží na talentu, ale na chuti sportovat. Příspěvek na sport mohou od nadace dostat děti z rodin, které pobírají příspěvek na dítě, nebo děti vyrůstající např. v dětských domovech.

O příspěvek žádají vždy zákonní zástupci. Příspěvek je určený na konkrétní účel – na členské poplatky v oddíle, soustředění, sportovní kempy, závody, na nákup sportovního vybavení a výstroje. Česká olympijská nadace podporuje mladé sportovce a od roku 2012 celkově podpořila 3 385 dětí částkou 19 274 910 Kč.