Lékař na dosah ruky

Slovo telemedicína se neustále častěji objevuje v médiích a všude okolo nás. Co si ale pod tímto pojmem přesně představit? Jde o poradnu s lékařem a zasílání receptu nebo neschopenky nebo od telemedicíny můžeme očekávat více? Nakupovat online nebo si objednávat jídlo domů nás pandemie naučila dokonale, přesune do digitálního světa i svá zdravotní témata?

Telemedicína, označovaná také jako distanční medicína, zlepšuje dostupnost zdravotní péče, protože umožňuje její poskytování na dálku. To samozřejmě šetří čas jak nám pacientům, tak lékařům a umožňuje jim to vyřešit mnohé kroky, zejména administrativní, bez potřeby návštěvy ordinace. Telemedicína je také výborným nástrojem u dlouhodobých a chronických onemocnění, kdy jsou pacienti a lékaři v pravidelném kontaktu. Může se to týkat například pacientů s diabetem nebo onkologickými onemocněními.

Pod telemedicínou si v  obecném smyslu můžete představit řadu běžných úkonů, např. telefonickou konzultace pacienta s lékařem, mezi lékaři, či dalším zdravotnickým personálem, nebo elektronické sdílení dat z diagnostických přístrojů mezi provádějícím zařízením a specialistou v jiném zdravotnickém zařízení. S výhodou je také využívána možnost transferu dat z běžně používaných měřících přístrojů jako jsou osobní váhy, glukometry nebo tonometry za účelem preventivního monitorování.

Pro pacienta to znamená mít také možnost všech svých zdravotních dat přehledně na jednom místě a podle potřeby je sdílet s vybranými lékaři. Telemedicínské aplikace toto umožňují v rámci jedné aplikace také pro celou rodinu. Vše pak máte přehledně uspořádané přímo ve vašem telefonu. Samozřejmostí je zaslání eReceptu a to i do zahraničí nebo vystavení eNeschopenky.

Lékařům jsou telemedicínské aplikace nápomocné v řadě úkonů, např. při objednávání pacientů, vyplňování žádanek, či receptů. Díky kvalifikovanému certifikátu, který lékař může do aplikace integrovat, je možné přímo v aplikaci vytvářet zdravotní dokumentaci v elektronické formě. Lékař vám tak zašle platnou lékařskou zprávu, kterou si otevřete v aplikaci.

A jak řeší telemedicína bezpečnost? Ta je samozřejmě pro sdílení tak citlivých dat, jakými jsou informace o vašem zdravotním stavu, zcela zásadní. Aplikace jsou navrženy tak, aby splňovaly veškerá pravidla a normy týkající se kybernetické bezpečnosti. Tyto požadavky jsou legislativně definovány. V porovnání s tím, kdy jsou zdravotní data a důvěrné informace pacienta sdíleny např. e-mailem nebo formou sms zprávy, se jedná o opradu bezpečnou formu komunikace.

Digitalizace zdravotnictví a využívání telemedicíny mohou urychlit a zjednodušit proces poskytování zdravotní péče a přispět tak k jeho celkovému zefektivnění. V České republice existuje několik projektů, které telemedicínská řešení vyvíjí. Mezi nimi je také aplikace MEDDI, která umožňuje bezpečné spojení pacienta a lékaře prostřednictvím video hovoru nebo chatu, který je šifrovaný na obou stranách komunikace. To znamená, že pouze lékař a pacient mají přístup ke sdíleným informacím. V aplikaci se uživatelé také snadno objednají k lékaři nebo si od lékaře zajistí potřebná potvrzení, vystavení receptu nebo žádanky. Lékař má díky MEDDI přístup k zdravotním informacím pacienta, jeho lékovým a očkovacím záznamům a může si snadno zakládat nové pacienty do e-kartotéky. Aplikace mu také umožňuje rychle a efektivně s pacienty komunikovat, nahlížet do jejich záznamů, vyřizovat jejich požadavky a uzavírat případy se zasláním lékařské zprávy emailem.

„Naším cílem je dát lidem jednoduchý nástroj, který jim dá možnost mít svého lékaře neustále při sobě, v jejich mobilním telefonu,“ říka Jíří Pecina, který za aplikací MEDDI stojí. „Lékařům naše řešení dává možnost automatizovat procesy a odlehčit si od administrativy, která jim může zabírat čas na úkor pacientů,“ dodává. V současné době je v aplikaci zaregistrováno již více než 4 700 praktických lékařů, pediatrů a dalších specializací. Speciální verzi aplikaci MOU MEDDI také používají pacienti Masarykova onkologického ústavu. V současné době také běží testovací projekt na aplikaci pro ústavy sociální péče MEDDI CARE a v Latinské Americe se rozjíždí pilotní projekt pro speciální verze aplikace pro diabetologické pacienty MEDDI DIABETES a nastávající maminky MEDDI BABY.

Světová zdravotnická organizace definuje telemedicínu jako souhrn informačních a komunikačních technologií využívaných ke zprostředkování zdravotnických aktivit a služeb na dálku za účelem podpory zdraví, prevence a poskytování zdravotní péče.