Na zdraví občanů šetřit nelze. Ambulantní specialisté nesouhlasí se škrty v rozpočtu ministerstva zdravotnictví

Sdružení ambulantních specialistů (SAS) protestuje vůči záměru vlády nenavýšit v roce 2022 platby za státní pojištěnce, přestože původní plány počítaly s růstem až o 200 Kč. Podle nich nedostatek financí postihne především soukromé poskytovatele zdravotní péče – těm stoupají především režijní náklady vlivem vyšší ceny energií a náporu pacientů, kteří se po rozvolnění vracejí do ordinací. Koncem minulého týdne předalo sdružení otevřený dopis k rukám předsedy vlády, ministra financí a ministra zdravotnictví. Specialisté požadují mimo jiné i plnohodnotnou kompenzační vyhlášku pro letošní rok.

Plán navýšit platbu za státního pojištěnce, která pokrývá zhruba čtvrtinu rozpočtu zdravotních pojišťoven, oznámil tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch již v červnu loňského roku. Vzhledem k revizi státního rozpočtu se však nová vláda podle všeho rozhodla od návrhu upustit. Předseda Sdružení ambulantních specialistů MUDr. Zorjan Jojko krok označil za snahu sanovat státní rozpočet z rezerv pojišťoven. Chybějící finance přitom podle něj pocítí především soukromí poskytovatelé.

„O svá vlastní zařízení se stát bude schopen finančně postarat jinou cestou, zatímco ambulance tuto možnost nemají. Vrátíme se tak před rok 2019, kdy ministerstvo zdravotnictví finančně významně preferovalo státní poskytovatele zdravotních služeb, zatímco ordinace specialistů stále více živořily,“ vysvětluje. Žádoucí je podle něj také slíbená novela kompenzační vyhlášky, která by poskytovatelům alespoň částečně nahradila propady příjmů společně se zvýšenými náklady za minulý rok.

Vyšší náklady i více pacientů

Návrh ministerstva financí navíc přichází v období, kdy ordinacím specialistů dále rostou náklady na provoz, především vlivem inflace a zvyšujících se cen energií. „Jde o vývoj, s nímž během dohodovacího řízení na letošní rok nikdo nepočítal, ale finanční stabilitu poskytovatelů a kvalitu a dostupnost péče začíná ohrožovat. Finance nastavené úhradovou vyhláškou pro rok 2022 tedy stačit nebudou. Týká se to zejména všech chirurgických oborů, kterým rostou náklady na spotřební materiál (obvazy, sádra, dezinfekce atd.). Zvýšení cen energií pak pociťují zejména obory technické, například kardiologie či gastroenterologie,“ dodává MUDr. Zorjan Jojko. Do rozpočtů se přitom podle jeho slov také nadále promítá potřeba zajištění osobních ochranných pomůcek, například respirátorů a dezinfekce. I v případě malých ambulancí jde o desítky tisíc korun ročně. Na všechny obory dopadají také zvyšující se ceny léků.

Během loňska se rovněž proměnilo složení pacientů, kteří ordinace ambulantních specialistů navštěvují – přibylo například těch s chronickými postcovidovými potížemi. Prohlídky či zákroky během pandemie řada pacientů také odkládala – s postupujícím rozvolněním se však i oni začínají do ordinací vracet. Pod náporem nových pacientů tak přestávají dostačovat limity úhrad nastavené ještě v době před pandemií.

Otevřený dopis žádá o urychlené řešení

Sdružení ambulantních specialistů již koncem minulého týdne zaslalo předsedovi vlády a ministrům zdravotnictví a financí otevřený dopis, ve kterém formuluje argumenty vycházející ze současné situace – a zároveň žádá o její urychlené řešení. „Vláda by především měla upustit od záměru nenavyšovat platby za státní pojištěnce. Zároveň by měla přijít s vizí plnohodnotné kompenzační vyhlášky. V obou případech je navíc nutné počítat s potřebou navyšovat platby i odměny také v následujících letech, především vlivem aktuálního vývoje cenové situace a nemocnosti v zemi,“ říká MUDr. Jojko. V opačném případě by byli ambulantní specialisté nuceni z důvodu obav před regulačními srážkami nuceni omezit předepisování léků a další úkony, což by se negativně promítlo do celkové kvality a dostupnosti zdravotní péče.