NOK

Národní  orgán pro koordinaci 2007-13, kterým je v ČR Ministerstvo pro místní  rozvoj.  Je  centrálním metodickým  a koordinačním  orgánem politiky hospodářské a  sociální soudržnosti v programovacím  období. Je partnerem  pro  Evropskou komisi  za  ČR,  je  správcem  monitorovacího systému, je metodickým  orgánem v oblasti implementace a  finančních toků a kontrol centrálním orgánem pro oblast publicity a budování absorpční kapacity. Je řídícím orgánem pro národní strategický referenční rámec ČR  pro období 2007-13.