NTS = Národní tématická síť

Národní tematické sítě existují ve všech členských státech EU a jejich cílem je podpořit užší propojení politiky a praxe při hledání a prosazování nových řešení existujících problémů na trhu práce. NTS spojují na tematickém základě pracovníky z praxe (zejména zástupce projektů CIP EQUAL) a experty a tvůrce politik, kteří společně zkoumají vyvíjené a v praxi testované inovativní produkty a možnosti jejich využití příslušníky znevýhodněných skupin a institucemi, které s nimi pracují. V NTS také probíhá diskuse nad návrhy ke zdokonalení zákonů. Vzájemná spolupráce je umožněna  na národní úrovni i na evropské úrovni, pomocí zástupců pro tzv. Evropské tématické skupiny.