Začal Světový týden glaukomu: zásadní je včasná diagnostika

Zelený zákal nebolí a přichází nenápadně. Pokud není rozpoznán včas, hrozí vážné poškození zraku, které může končit i slepotou. Na vážnost zákeřného onemocnění upozorňuje každoročně Světový týden glaukomu. Letos osvětová akce připadá na 6. až 12. března.

Zelený zákal neboli glaukom vážně ohrožuje zrak. Je celosvětově druhou nejčastější příčinou slepoty. Přezdívá se mu „tichý zloděj zraku“, protože nebolí. Když si člověk všimne, že s jeho zrakem něco není v pořádku, může už nemoc být v pokročilém stadiu. Změny vidění jsou přitom nevratné. Zásadní je včasné odhalení nemoci a zahájení léčby. „Zelený zákal se projevuje zhoršením periferního vidění, což pacient nemusí ze začátku vůbec poznat, proto jsou tolik důležité pravidelné kontroly u očního lékaře. Pokud se glaukom nachází v pozdější fázi, s následky si současná oční medicína poradit nedokáže. Lidé starší čtyřiceti let by proto měli absolvovat pravidelné prohlídky u očního lékaře,“ řekl Pavel Stodůlka, přednosta sítě očních klinik Gemini.

Rok 2021 přinesl změnu, kterou oční lékaři vítají. „Dodnes je orientační vyšetření zraku doménou praktických lékařů, kteří v případě nesrovnalostí odešlou pacienta na podrobné oftalmologické vyšetření. V roce 2021 prosadila Česká oftalmologická společnost program preventivních očních prohlídek jednou za čtyři roky u lidí mezi 45 až 61 lety, což vidím jako velký posun vpřed,” doplnila Martina Šajdíková z oční kliniky Gemini.

Počet lidí s glaukomem v populaci stále narůstá. Odhaduje se, že se s nemocí v současnosti potýká okolo 76 milionů osob. Roli hrají především genetika, věk a vliv dalších onemocnění, například cukrovky. Častěji se objevuje u osob starších 65 let. Nevyhýbá se však ani mladším. Se zeleným zákalem se potýkají dokonce i děti, většinou dědičně.

„I když poškození očí zeleným zákalem je nevratné, lze ve většině případů zelený zákal zastavit nebo zpomalit očními kapkami na snížení nitroočního tlaku. Pokud oční kapky nezabírají, může oční lékař navrhnout laserový či chirurgický zákrok, který nitrooční tlak sníží. Pokročilý glaukom způsobuje výpadky zorného pole, může vést až k úplnému oslepnutí,“ upozornil Pavel Stodůlka.