Obecné nařízení

Jedná  se o  Nařízení  Rady  (ES) č. 183/2006 o  obecných ustanoveních o  Evropském  fondu pro  regionální  rozvoj, Evropském sociálním   fondu a Fondu soudržnosti o  zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999,  které  bylo  platné  do  roku 2006 vč.