Obligace

Může se  jednat o právní vztah mezi dlužníkem a věřitelem či o termín pro dlužní úpisy.