Occamova břitva

Ořízne to, co je nepodstatné. Jde o princip logické úspornosti. Za vhodné vysvětlení se považuje to, které je ze všech nejjednodušší pro vysvětlení daného jevu. Ve vědě „ořezává" řeší problém nekonečných rozmanitých teorií, které vedou ke shodným (stejným) výsledkům.

Teorie pochází z 19. století a je připisována Williamu z Ockhamu, anglický františkán a významný logik.

Princip je definován: Pluralitas non est ponenda sine necessitate.

Množství se nemá dokládat, není-li to nezbytné.

Pozdější definice: Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem.

Entity se nemají zmnožovat více, než je nutné.

Vysvětlení: Pokud pro nějaký jev existuje více vysvětlení, je vhodnější (správnější) upřednostňovat to nejméně komplikované.

Užší vymezení Occamovy břitvy: Pokud není nějaká část teorie pro dosažení výsledků nezbytná, tak do teorie nepatří.

-lz-