Odkaz

Odkaz je dědický nástroj, kterým zůstavitel může někomu zanechat určitou konkrétní věc či mu jím zajišťuje zřízení práva (§ 1477).

Zdroj: zákon č. 89/2012 Sb.

-lz-