Ontologie

Ontologie se zabývá jsoucnem a bytím. Je součástí metafyziky a zabývá se nejobecnějšími otázkami. Neživé věci prostě trvají a jen odolávají nepříznivým vlivům svého prostředí a živé organismy řeší otázku bytí tak, že se reprodukují.

Martin Heidegger[1] (1889 – 1976) rozlišil bytí neživých věcí jako prostý výskyt (výskytové jsoucno) či jako vhodnost k něčemu (příruční jsoucno). Člověku na jeho bytí záleží, jde mu o bytí, zásadně mu na něm záleží, a tedy se o ně tedy stará. Pro bytí (jsoucno) člověka, který se stará o svou existenci, zavedl označení pobyt - Dasein.

Otázka: Jaký je vztah esence a bytí?


[1] Ontologické dílo: Bytí a čas (Sein und Zeit), nedokončil

-lz-