Opatření

Úřední  prostředky (uvedeny v dokumentech  a zápisech,  výjimečně  jako  samostatná „opatření“) podrobněji rozvádějící jednotlivé priority, popisují způsoby, které povedou k naplnění vybraných priorit.