Opce

Označení práva koupit nebo prodat cenný papír nebo zboží za stanovenou cenu v průběhu stanoveného období.

Základní opce jsou:

Call opce – nákupní s právem koupit

Put opce – prodejní s právem prodat

 

Kombinované opce:

Sprej – současný nákup a vypsání opce stejného druhu

Butterfly – kombinovaná opce se čtyřmi opcemi

Stradle – kombinace Call a Put opce při stejné pevné ceně (strike price) dvojitý prémiový opční obchod

Strangle – kombinace Call a Put opce při různé pevné ceně

Na opčním trhu pozici investora tvoří:

Long position – dlouhá pozice jako kupující opce

Long call – nákup za předem stanovenou cenu

Long put – prodej za předem stanovenou cenu

Short position – krátká pozice jako prodávající opce

Short call – prodávající získá od kupujícího prémii