Organizační a provozní udržitelnost

Udržitelnost po stránce zabezpečení řízení projektu fundovanými  lidskými zdroji za  předpokladu  využití správných  technologických  postupů,  také   za  předpokladu  využití  správné  metodologie  a vhodné infrastruktury.