Bankovní tajemství

Definice „bankovního tajemství“ je uvedena v zákoně č.21/1992 Sb., o bankách. Obchodní banka nesmí nikomu sdělovat žádné informace o svých klientech a o zůstatcích na jejích účtech, o poskytnutých úvěrech, stavu depozit a ani o jiných bankovních operacích svých klientů.