OSN

Hlavním cílem organizace je  udržování mezinárodního míru. Základním dokumentem je Charta OSN, avšak rezoluce nemá závazný charakter. Mezi padesáti jedna zakládajícími členy bylo i Československo.

Vznik: 24. 10. 1945

K březnu 2018 má 193 členských států.

Orgány:

  • Valné shromáždění
  • Hospodářská sociální rada
  • Mezinárodní soudní dvůr
  • přidružené  mezinárodní organizace zvláštním statusem - ILO, FAO, UNESCO

Rada bezpečnosti má 15 členů. Charta OSN určuje 5 z nich jako stálé, Valné shromáždění volí 10 dalších za členy nestálé na dvouleté období. Stálými členy Rady bezpečnosti jsou: Čína, Francie, Rusko, Spojené státy americké a Velká Británie.

Česko bylo členem rady bezpečnosti naposledy v letech 1994 – 1995. Roku 2003 hostila 57. zasedání Valného shromáždění, kterému předsedal tehdejší předseda Valného shromáždění OSN Jan Kavan. Hospodářské a sociální radě Česko předsedalo v roce 1997.