Outgoing

Zabezpečování výjezdu domácích občanů z domovských států do zahraničí a zajištění poskytování všech služeb na dobu pobytu nebo rekreace v zahraničí a zabezpečení návratu domů, který zabezpečují cestovní kanceláře zabezpečující cestovní styk.