Panteismus

Bůh je světu imanentní, je přítomen ve svých produktech. Názor je založený na přesvědčení, že všechno, co jest, tvoří jeden celek, který je božské povahy (názor může být filozofický nebo světový).

-lz-