A-priori

Termín vyjadřuje, co si myslíme předem, před, pouze z rozumu. Vyjadřuje také předchůdný, ale i autoritativní. Opakem je aposteriori, což vyjadřuje dodatečně, až na základě zkušenosti nebo také zpětně.

Pojem zavedl Immannuel Kant. Apriorní výroky považoval za nutně pravdivé a aposteriorní za nahodilost, respektive, že mohou být nahodilé. Záleží totiž na vnějších podmínkách, které se mohou měnit.

-Lenka Žáčková-