Deklaratorní akt

Aplikace práva, chcete-li konkrétní správní úkon, jímž se stvrzuje ne/existence právně relevantního sporného stavu. Je to správní akt, který patří do výkonů veřejné správy a řeší právní poměry jmenovitě určených osob, tedy konkrétní případy.

-red-