Per rollam

Rozhodnutí postupně přijaté zainteresovanými (odpovědnými, pověřenými) formou oběžníku.