Bankovní úvěry

Akceptační – akceptování směnek vydaných bankou klientovi

Akreditivní – na příkaz kterého otevírá akreditiv, který klient ve stanoveném termínu splatí nebo je mu přidán na vrub účtu.

Avalový – záruka poskytnutá bankou, že zaplatí za dlužníka úhradu, pokud ji sám ve stanoveném termínu nebude schopen zaplatit

Hypoteční – poskytovaný bankou jako protihodnota zástavy nemovitostí

Investiční – poskytovaný bankou na přesně stanovené investiční záměry se stanovenými podmínkami splatnosti.

Kontokorentní – poskytovaný bankou na běžném účtu při stanovení úvěrového rámce, do kterého může příslušný objekt úvěr čerpat.

Mezinárodní – uzavíraný mezi subjekty země poskytující úvěr se subjekty druhé země, které je úvěr poskytován.

Remboursní – v zahraničním obchodě úvěr poskytovaný na zboží na cestě akceptováním směnky dodavatele, který se stává směnečným dlužníkem.

Revolvingový – při kterém při splácení části úvěru obnovuje výši úvěru na původní.

Rolloverový – úvěr poskytnutý bankou s pohyblivou úrokovou sazbou, zpravidla v šestiměsíčních lhůtách.

Spotřební – poskytovaný bankou na nákup spotřebního zboží nebo služeb přímo spojených s nákupem.

Státní – stát je v roli věřitele nebo  dlužníka.

Záruční, garanční – banka za klienta složí záruku, že klient dodrží podmínky smlouvy, nebo při neplnění uhradí vzniklou škodu.

Zemědělské – poskytuje banka k pořízení půdy, zemědělských budov nebo zajištění provozu zemědělského subjektu.