Podnikatelský a strategický plán

Podnikatelský záměr musí  být vždy  primárně zaměřen na provozní udržitelnost projektu. Podnikatelský strategickýplán jenaprostoidentickýs formou,kteréříkáme sociální podnikání. Podnikatelský záměr by mělbýt tvořen podle následujícího  konceptu.

 • popis záměru
 • cíl záměru
 • majetkové vztahy související se záměrem
 • poptávka  po  zboží  či  službě
 • technicko-technologická charakteristika záměru (popř.  metodologie)
 • vstupy záměru (finanční,  lidské  zdroje atd.)
 • dodavatelské vztahy a zajištění
 • možnosti využitelnosti  leasingu a úvěrů (zvážit,  kdy,   ano či ne)
 • zabezpečení prodeje  zboží  či  služeb (vytvoření  vlastní  sítě  či  napojení  se  síť  stávající)
 • konkurence a portfolio
 • časová  přímka kroků (harmonogram)
 • požadavky  na  personál  a  jeho  zajištění 
 • financování záměru
 • cash-flow a výhled výsledků minimálně  na  dobu 3 let.
 • rizikové  faktory  záměru
 • stručný souhrn