Popperova břitva

Teorie, která nemůže být vyvrácena, je bezcenná. Vyjadřuje tedy podmínku testovatelnosti a falzifikovatelnosti hypotéz (napodobení či padělání něčeho) a teorií. Princip břitvy vyjadřuje to, že nemá smysl se zabývat těmi teoriemi, které nelze vyvrátit.

Princip je definován: Vědecké teorie jsou ověřitelné. Ověřitelné teorie je možné na základě ověřovacího postupu zamítnout (a nahradit teoriemi jinými).

Teorie je pojmenována po Karlu Popperovi, který první formuloval podmínku falzifikovatelnosti.

-lz-