Výstava Jiří Kolář v Kladenském zámku

U příležitosti 20 let od úmrtí jednoho z nejvýznamnějších českých výtvarníků a básníků, jehož velká část života byla spjata s Kladnem, Galerie Kladenského zámku ve spolupráci s Galeriemi Vltavín a Moderna pořádá výstavu nazvanou jednoduše JIŘÍ KOLÁŘ. Výstavu je možné navštívit až do 4. září. Tato připomínka představí zlomek tvorby Jiřího Koláře a jeho přátel ze Skupiny 42, artefakty budou vedle jmenovaných galerií zapůjčeny také ze soukromých sbírek.

Kladenská zámek nenabízí pouze tuto výstavu, seznámit se můžete s historií zámku, prohlédnout si krásně zdobenou kapli sv. Vavřince nebo navštívit štolu pod zámkem.

Kladenský zámek

Na začátku 17. století koupili kladenské panství benediktini z břevnovského kláštera, kteří měli zásadní vliv na přebudování zámku do jeho současné podoby. Vyrostl na místě středověké tvrze a přestavbu měl na starosti jeden z nejvýznamnějších představitelů barokní architektury v Českých zemích, Kilián Ignác Dientzenhofer. Zámek sloužil zejména jako sídlo správy panství. Působení benediktinu přibližuje atraktivní formou stálá expozice dobově zařízené opatské pracovny. V průběhu 2. poloviny 19. st. postupně zanikla původní výzdoba interiérů. Výjimkou je vzácně dochovaná kaple sv. Vavřince. Jde o historicky nejcennější část celého zámku a patří k nejvýznamnějším barokním interiérům regionu. Výstavba kaple byla dokončena v roce 1740 a její mistrovské pojetí nese řadu shodných rysů s výzdobou břevnovského kláštera. Na výzdobě kaple se podíleli přední doboví umělci, jde o společné dílo malíře Jana Karla Kováře, sochaře Karla Josefa Hiernla a truhláře Johanna Sichtmüllera.

První patro kladenského zámku dává již desetiletí prostor pro výstavy výtvarného umění. Od roku 1996 zde působí zámecká galerie města Kladna. Kromě zmíněné výstavy s názvem JIŘÍ KOLÁŘ. Můžete navštívit i expozici Zdeněk Miler nejen krtek. Těšit se můžete na originály skic, černobílou filmovou prvotinu inspirovanou Kladnem, dokument o výletu Krtečka do kosmu nebo Milerovu autentickou pracovnu. Pro nejmenší je připraveno promítání pohádek o Krtečkovi v originální krtečkově herně.

V rámci této výstavy, ale i samostatně, si můžete prohlédnout unikátní uhelnou štolu, která se nachází pod zámkem. Maketa důlního pracoviště vznikla v roce 1984 s pomocí Báňské záchranné stanice. Seznámíte se v ní se zásadami práce v podzemí a s vývojem hornických technik používaných při dobývání uhlí na Kladensku. A také si můžete na vlastní uši poslechnout, jaký byl v dolech neskutečný rachot.  Naopak klid a ticho si užijte v zámecké zahradě, která patří k oblíbeným místům ve městě, ať už pro odpolední procházky, kulturní akce nebo svatby. Od roku 2001 je součástí zahrady také medvědárium s rozlehlým výběhem a bazénem, ve kterém našly domov dvě medvědice, Marta a Míša, zanechané v roce 2001 ukrajinským cirkusem v Moravských Budějovicích.