Postpenitenciární péče

Jedná se o následnou a systematickou péči o osoby vracející se do společenského života po výkonu trestu či osoby vykonávající alternativní tresty. Převážně jde o sociální a pedagogickou péči. Péče zahrnuje také poskytnutí peněžité dávky. Primárním cílem je tedy ochrana jednotlivců před recidivou, k níž by mohlo dojít pravděpodobněji, pokud by propuštěný zůstal zcela bez pomoci státu.

-lz-