PPP - Public privat partners

Jde  o partnerství veřejného a soukromého sektoru při plánování a realizaci jednotlivých projektů = propojení veškerých:  lidských, finančních a informací, což  napomůže v realizaci efektivních projektů.