Anděl mezi zdravotníky: soutěžící č. 2. Eva Rabasová

56 let, Fakultní nemocnice Motol, zdravotní laborant

Evu Rabasovou nominoval do soutěže Anděl mezi zdravotníky její nadřízený, vedoucí laborant. Nejprve nominaci přijala s rozpaky, protože přesně nevěděla, o co jde. Nikdy veřejně nevystupovala, proto své působení v soutěži přijala jako výzvu a zkušenost.

Kromě práce zdravotní laborantky je Eva Rabasová také členkou auditorské skupiny, která provádí interní audity laboratoří v rámci FN Motol, spolupracuje s odborem obchodu a s odborem veřejných zakázek, pro které připravuje podklady pro dodávky diagnostik a analyzátorů. 

Fakultní nemocnice Motol je pro Evu druhým zaměstnavatelem. Od své maturity pracovala třicet let ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, nejprve v krevní bance a potom 9 let na transfuzním oddělení na pozici úsekové laborantky. Získala hodně zkušeností, ze kterých čerpá dodnes.

Práce zdravotní laborantky Evu Rabasovou stále baví, pro svoji rozmanitost a sama ji označuje za malou detektivku. Když přivezou pacienta s masivním krvácením, patří mezi její povinnosti zajistit transfuzní přípravky a je v týmu, který zachraňuje pacienta. Což je pro ni velmi emotivní a citově zabarvené.

Největším koníčkem Evy Rabasové je rodina a tříletá vnučka, která ji nabíjí pozitivní energií. Ráda relaxuje procházkami v přírodě nebo si přečte dobrou knížku.