Anděl mezi zdravotníky: soutěžící č. 8 Marta Vachová

49 let, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice, primářka Neurologického oddělení s centrem pro léčbu roztroušené sklerózy

Povinností paní doktorky Vachové na postu primářky je nejenom se starat o oddělení standardní a intenzivní péče, ale i o ambulantní sektor, jehož součástí je centrum pro léčbu roztroušené sklerózy mozkomíšní. Je to centrum vysoce specializované péče, kterých je v republice pouze 15. Zatím, co ostatní centra fungují při krajských nebo fakultních nemocnicích, tak to teplické je výjimečné tím, že vzniklo při okresní nemocnici.

O soutěži Anděl mezi zdravotníky se dozvěděla až při samotné nominaci od vedení nemocnice. Líbí se jí, že někdo poděkuje nejenom lékařům a sestřičkám, ale i pracovníkům v ostatních zdravotnických oborech za něco, co dělají mimořádně dobře. Od soutěže Anděl mezi zdravotníky očekává, že osobně může ještě více propagovat problematiku roztroušené sklerózy. Je to nemoc mladých lidí a je stále ještě dost tabuizována. Svoji práci má Marta Vachová hodně ráda.  Energií jenom srší říká: „Jak jinak těm lidem pomoci, než když k jejich nemoci budeme přistupovat pozitivně.“

Marta Vachová už doma jedno ocenění má. Je to Cena Ď za přístup zdravotníků k pacientům. V centru, které vede, se snaží o pacienty maximálně pečovat, nestačí jim jen předepsat léky, s pacienty se musí hlavně mluvit. Díky dnešním možnostem, dovedou držet nemoc pod kontrolou a většina nemocných žije normální život. Její filosofie je: Být průvodcem pacientů s nevyléčitelným onemocněním.

Marta Vachová se problematice roztroušené sklerózy věnuje celý svůj profesní život. Po svém otci zdědila tři věci: téma roztroušené sklerózy, kterému se také věnoval, primariát a v neposlední řadě místo na parkování v teplické nemocnici. A se smíchem tvrdí, že toho si cení nejvíc.

Marta Vachová miluje hudbu. Je abonent Severočeské filharmonie Teplice, ale v autě si pustí třeba i metalové Sabatony.  Miluje turistiku, cestování a historii. Její srdeční záležitostí je Řím. Má dva syny. Starší uvažuje cestu advokacie a mladší studuje gymnázium. Prý má zájem o biologii a fyziku a je možné, že půjde ve stopách své matky.