Networking funguje napříč stoletími bez ohledu, kdy byl používán

Letní neformální networkingový snack Hospodářské komory Praha 1 organizovala Eva Primus Kovandová, ředitelka kanceláře představenstva společně s Ingrid Šůrovou, která také aktivně působí v organizaci. Jejich přáním především bylo, aby si účastníci užili pozdní odpoledne v příjemné atmosféře. Počasí bylo příznivé a zcela nová loď Albatros II. vyplula z Dvořákova nábřeží a poskytla účastníkům zázemí a posléze i jedinečnou vyhlídku na Prahu z hladiny Vltavy.

Vytváření vztahů patří mezi základní společenské, obchodní i osobní potřeby každého člověka. Propojování jednotlivců vždy mělo smysl, jejich hlas navíc takto sílí. Eva Primus Kovandová opět vytvořila prostor pro členy Hospodářské komory Praha 1, kde si mohli vyměnit informace, zkušenosti a úspěšně rozšířit svoji síť kontaktů. Když si vybavíte scénu s pekařem Matějem v podání Jana Wericha, který zpívá v písni s příznačným názvem Ten dělá to a ten zas tohle, že všichni dohromady udělají moc…, je to vlastně ukázka takového předchůdce networkingu, který funguje napříč stoletími. Vždy byl považován za velmi zajímavý a cenný nástroj bez ohledu, na dobu, kdy byl tento nástroj používán.

Ředitelka kanceláře představenstva Hospodářské komory Praha 1 přizvala k účasti na networkingu také neziskovou organizaci Integrace 3P, z.s., která soustředila svoji pozornost (mj.) na začínající malé podnikatele a živnostníky, kterým pomáhá s ekonomicky únosným PR a marketingem, ale také posuzuje a posiluje konkurenceschopnost jednotlivců. Dobrovolný příspěvek pro tuto organizaci činil na místě 50 Kč a každý za svůj finanční dar obdržel malé – velké poděkování. Lenka Žáčková z Integrace 3P, z.s. s radostí potvrdila, že do jejich kasičky přibylo 3950 Kč.