Priority

Vymezují oblasti (témata) a problémy jimiž se budeme zabývat nyní (a jiná zatím odložíme), základní směry z nichž pak vyplynou konkrétní aktivity (úkoly a dílčí  úkoly).