Probační a mediační služba

  1. Dohled  nad  obviněnými po celou dobu trestního řízení.
  2. Pomoc a pozitivní vedení při  návratu do řádného života.
  3. Provádí dohled po propuštění z VTOS (výkon trestu odnětí svobody)
    s dohledem, z vazby s dohledem, po  podmínečném propuštění z VTOS s dohledem, veřejně prospěšné  práce s dohledem, pokud je nařízen.