Prokura

Zvláštní plná  moc udělena podnikatelem (značka p.p.). Prokurista je  fyzická osoba zapsaná  v obchodním rejstříku.