Přestavek

Zasahuje-li trvalá stavba zřízená na vlastním pozemku jen malou částí na malou část cizího pozemku, stane se část pozemku zastavěného přestavkem vlastnictvím zřizovatele stavby; to neplatí, nestavěl-li zřizovatel stavby v dobré víře.

Stavěl-li zřizovatel stavby v dobré víře, nahradí vlastníku pozemku, jehož část byla zastavěna přestavkem, a to obvyklou cenu nabytého pozemku.

Zdroj: Občanský zákoník, §1087

Zpracovala: Lenka Žáčková