Přímá diskriminace na pracovišti

Jde  především o jednání nebo opomenutí, kdy je, bylo nebo by bylo  (na základě rozlišování podle vymezených diskriminačních důvodů) se zaměstnancem zacházeno nevýhodněji či výhodněji než s jiným zaměstnancem.