Bene-fill

Informačním systémem, který vznikal v období pokrytí všech  fází  cyklu projektů v monitorovacím  období 2004-2006. Pro roky 2007-2013 byl  vytvořen vyspělejší informační systém SFŽP, kterým  je Bene-fill a IS ZS (informační systém zprostředkujícího systému. Výhodou je (zdokonalením),  že  v  okamžiku  vkládání dat, je  možné je konzultovat s  administrátorem projektu.