Regionalistika

Komplexní obor, který se zabývá studiem prostorových jevů, procesů a vztahů. Regionalistické obory  jsou:  

  1. regionální  rozvoj (příprava, plánování, implementace, hodnocení)
  2. regionální  vztahy (vnitroregionální a  meziregionální)
  3. regionální politika (institucionální řešení rozvojových předností či nedostatků řešených regionů)