Regionální rada

Skládá  se ze  7 orgánů dle jednotlivých regionů NUTS, na které Řídicí orgán SROP deleguje výkon některých řídicích funkcí spočívajících ve výběru projektů a realizaci SROP v rámci NUTS II ; rovněž regionální rady budou plnit úlohu tzv. zprostředkujícího orgánu.