Restaurované vydání Foglarovy klasiky obsahuje i dosud nepublikované příběhy z pera slavného spisovatele

Na pulty knihkupectví se právě dostává druhý svazek souborného vydání komiksů Rychlých šípů, který obsahuje celkem 101 pečlivě zrestaurovaných příběhů kreslených Marko Čermákem. Jeho ilustrace pak doplňují i díly namalované Bohumírem Čermákem a Václavem Junkem. Opravdovou novinkou jsou pak příběhy podle původních, dosud nezrealizovaných scénářů Jaroslava Foglara nakreslené Jiřím Grusem. Knihu doprovází dvě statě Martina Foreta věnující se osobnosti Marko Čermáka a fenoménu Rychlých šípů.

„Rychlé šípy zaujímají v dějinách československého komiksu výsadní postavení. Stejně ojedinělé je i současné vydání, které z hlediska komiksové rekonstrukce nemá u nás obdoby,” zdůrazňuje na úvod Roman Šantora ze Skautské nadace Jaroslava Foglara. I tomuto souhrnnému vydání v grafické úpravě Martina T. Peciny předcházely dva roky pečlivého restaurování - editorských vstupů, historických bádání, retuší, kolorování, grafických oprav a úprav. „Výsledkem je unikátní podoba, navíc doplněná třinácti novými příběhy podle původních konceptů Jaroslava Foglara,” říká Roman Šantora.

V čem tkví unikátnost tohoto vydání:

  • Druhý svazek obsahuje všechny příběhy, které Foglar připravil s Marko Čermákem (101 dílů) a doplňkově i s Václavem Junkem a Bohumírem Čermákem.
  • Novinkou jsou příběhy podle původních, dosud nezrealizovaných scénářů a námětů Jaroslava Foglara nakreslené Jiřím Grusem, scénáristicky je dopracoval Džian Baban, přední komiksový tvůrce.
  • Knihu doprovází dvě statě Martina Foreta věnující se osobnosti Marko Čermáka a fenoménu Rychlých šípů.
  • Naprostá většina je reprodukována z originálu o formátu A2, jen několik stran muselo být rekonstruováno z tištěných verzí.
  • Náročnou retuší prošly všechny barevné strany, sjednoceny byly nejen barvy oblečení, pleťovky postav, ale i různá podbarvení apod.
  • Byly chyby v textech i ilustracích.
  • Komiksy jsou reprodukovány ve větším formátu 23x33 cm na přírodním papíře, tištěné speciálními UV barvami a stochastickým rastrem pro zachování co největší autenticity.

„Tento díl navazuje na Rychlé šípy J. Foglara a J. Fischera, které vydalo v březnu 2021 nakladatelství Albatros rovněž ve spolupráci se Skautskou nadací Jaroslava Foglara. První díl se stal okamžitě bestsellerem a dočkal se několika dotisků. To stejné bychom přáli i ,dvojce´,” uzavírá Roman Šantora.

Kultovní komiks vychází v současnosti také v sešitovém formátu, vždy jednou za čtvrt roku, na více než sedmdesáti stranách. Ke klasickým příběhům se přidávají komiksy nové, které na ty původní nějakým způsobem navazují, od současných autorů. Cílem je přiblížit Foglarův svět dnešním dětem.

Skautská nadace Jaroslava Foglara disponuje právy na spisovatelovu pozůstalost. Pečuje o jeho dílo a odkaz, snaží se, aby se spisovatelovo jméno a myšlenky neztratily z veřejného prostoru. Spolupracuje s nakladatelstvím Albatros na znovuvydávání Jestřábových děl, podporuje nejrůznější projekty s foglarovskou tematikou, realizuje předmětovou sbírku s názvem Jestřábův obchod, která slouží na podporu výstavby a rekonstrukce skautských kluboven.