5 mýtů o rodinných konstelacích aneb, co jste možná (ne)věděli

Pojem rodinné konstelace jste už zřejmě někdy slyšeli a zřejmě i víte, o co se jedná. Pro ty, co toto sousloví slyší poprvé, jen vysvětlíme, že jde o seberozvojovou a terapeutickou metodu, která velmi účinně řeší problémy, ať již v rodině, práci nebo třeba se zdravím. Rodinné konstelace ale také obestírá několik mýtů, které od nich mohou případné odradit, což by byla ve výsledku škoda.  Podívejme se proto podívat na nejčastější mýty a zjistěte, jak je to doopravdy.

Konstelační metoda pracuje s poznatkem, že nás zkušenosti a osudy našich předků v našem rodinném systému ovlivňují více, než si uvědomujeme. V našich rodinných systémech mnohdy vzniká disharmonie, kterou sice nevidíme, ale která se projevuje našimi „problémy”, a ty už pochopitelně velmi znatelně pociťujeme. Konstelace nám tedy pomáhají zjistit, kde v systému disharmonie vzniká, a následně nám umožňují ji do systému vrátit, tím nám ulevit a problém vyřešit.

Možná jste už také slyšeli pojem „systemické konstelace”. Přestože by se mohlo zdát, že se jedná o dva různé typy konstelační metody, opak je pravdou. Rodinné i systemické konstelace jsou jedno a to samé. Konstelace pracují s myšlenkou systému, ať už rodinného, pracovního nebi osobního, proto název “systemické” konstelace. Častěji užívané slovo rodinné je pak odrazem toho, že jednak nejčastěji řešíme problémy se vztahy v rodině, a jednak toho, že i naše problémy mimo rodinu, například v práci nebo se zdravím, pramení z disharmonie v našem rodinném systému.

A jaké mýty jsou aktuálně nejčastěji zažity?

 

MÝTUS Č. 1: Rodinné konstelace jsou jen pro řešení problémů se vztahy v rodině

Tato domněnka není zcela pravdivá. Konstelace můžeme velmi dobře použít i pro řešení jiných problémů, například v práci, v partnerství, mohou pomoci v řešení zdravotních obtíží či v rámci nás samotných, našeho osobnostního systému. “Klienti za mnou chodí s nejrůznějšími zadáními, nejen s rodinnými tématy, ale také se zdravotními obtížemi, s otázkami z oblasti práce, peněz a podnikání,” říká Katka Zachová, která se konstelacím věnuje. Konstelace jsou tak velmi dobrým nástrojem pro nabytí životní energie, radosti ze života, pocitu klidu a lehkosti, ale i jako pomoc a rada v různých životních situacích.

 

MÝTUS Č. 2: Rodinné konstelace jsou jen pro ty, co řeší opravdu závažné problémy.

I tato zažitá domněnka se nezakládá na pravdě. Konstelace jsou totiž opravdu pro všechny, pro řešení “malých” i “velkých” problémů. Zároveň jde také seberozvojovou metodu, což jinými slovy znamená, že i když necítíme žádný “problém”, můžete svoji životní situaci vylepšit, vpustit do svého života více síly, klidu, vitality a hojnosti a rozšířit si obzory.

 

MÝTUS Č. 3: Konstelace probíhají jenom jako skupinové semináře.

I zde jde o informační šum a omyl. Existuje mnoho konstelářů, kteří poskytují pro své klienty i individuální sezení. “Chodí ke mně i lidé, kteří si vyloženě žádají individuální setkání, protože jim skupina nevyhovuje,” říká konstelářka Katka Zachová a dodává: “Mnohdy i já doporučuji svým klientům raději individuální sezení, kde je možnost o problému hlouběji a déle mluvit.“

 

MÝTUS Č. 4: Když jdu na konstelační seminář, musím si postavit vlastní konstelaci

Ani nutnost zapojení se při návštěvě semináře není pravdivá. Zájemce se totiž může přijít jen podívat. A třeba si v některé z konstelací tak zvaně postát, tedy být zástupcem v konstelaci někoho jiného. Nebo dokonce ani to není nutnosti. Pokud nás totiž někdo požádá, abychom byli zástupcem v jeho konstelaci, máme možnost a právo jeho žádost odmítnout. “Každopádně vždy doporučuji účastníkům semináře, aby tyto žádosti neodmítali, protože se tím ochuzují o cenné zážitky a zkušenosti,” říká Katka Zachová.